HẠNG TÊN NHÂN VẬT MÔN PHÁI CẤP
1 ° Dương Ngọc Hải° Nga My tục gia 99
2 °Pandora•Lovely° Nga My phật gia 99
3 Húc Cái Bôn Lành Dương Môn thương Kỵ 99
4 Húc Cái Bôn Lành Dương Môn thương Kỵ 99
5 VạnSựTùyDuyên Nga My phật gia 99
6 VạnSựTùyDuyên Nga My phật gia 99
7 ° • Apple • ° Thiếu Lâm võ tăng 99
8 Mãi Mãi Yêu Em Võ Đang đạo gia 99
9 iZThủyThầnUyênNhi Nga My phật gia 99
10 Mãi Mãi Yêu Em Võ Đang đạo gia 99