HƯỚNG DẪN TẢI GAME VÕ LÂM 2 SABAY

Để bắt đầu hành trình bôn tẩu giang hồ, quý nhân sĩ cần phải tải & cài đặt game Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Thông tin hướng dẫn cách tải & cài đặt như sau:

Hướng dẫn cài đặt game

  • Bước 1: Tải bản cài đặt đầy đủ hoặc Autoupdate ở trên về máy tính (loại link nào cũng được)

  • Bước 2: Mở file exe vừa tải về xong, bấm vào Autoupdate và đợi xong tiến trình.

  • Bước 3: chạy File Autoupdate.exe rồi nhấn 'đăng nhập' để vào trò chơi.

  • Nếu thư mục game chưa có Autoupdate: hãy tải autoupdate bỏ vào thư mục chơi game.
  • Khi Admin có thông báo cần update, chỉ cần chạy Autoupdate.exe là có thể vào chơi.

Một số lỗi và cách khắc phục khi cài đặt game

 • 1. Không tìm thấy so2game.exe: Có thể do phần mềm diệt virus nghi ngờ file là độc hại, tìm cách tạo ngoại lệ hoặc tắt phần mềm diệt virus(Real-time protection).
 • 2. Không tìm thấy Autoupdate.exe: Có thể do phần mềm diệt virus nghi ngờ file là độc hại, tìm cách tạo ngoại lệ hoặc tắt phần mềm diệt virus(Real-time protection).
 • 3. Windows protected your PC: Khi gặp bảng này (thường thì màu xanh), hãy bấm 'More info' (xem thêm) rồi bấm 'Run anyway' (chạy).
 • 4. Tải game lần đầu: Nên tải tập tin đầy đủ(FULL) để tối ưu tốc độ mạng của bạn.
 • 5. Update: Nếu cần update khi folder game chưa có Autoupdate.exe, hãy tải Autoupdate.exe bỏ vào thư mục game của bạn.

Tải tập tin auto-update

Cách tải


taigame1

Hãy tắt Window Defender để đảm bảo việc tải game.


Khi nhận thông báo "Kết nối máy chủ thất bại" Hãy nhấn thử lại Autoupdate sẽ tiếp tục hoạt động.


KHUYẾN CÁO: Không nên sử dụng autoupdate để tải full game, dễ gây lỗi. Chỉ nên sử dụng Autoupdate để update game.
Tải tập tin đầy đủ(FULL)

Cách tải

Tải ngay (bản cài đặt đầy đủ - Google Driver)

Tải ngay (bản cài đặt đầy đủ - Google Driver)

Tải ngay (bản cài đặt đầy đủ - Google Driver)

Tải ngay (bản cài đặt đầy đủ - Google Driver)

Tải ngay (bản cài đặt đầy đủ - không giới hạn số lượt tải)

 • Đối với Windows XP nhân sĩ cài đặt thêm .Net Framework 4.0
 • Đối với Windows 7/Vista hãy cài thêm .Net Framework 4.5 tại đây
 • Nếu vẫn không chạy được, hãy làm lại từ bước 1.