Võ Lâm Truyền Kỳ II

Được xem là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, Thiếu Lâm phái oai trấn giang hồ với 18 thế võ công chính yếu, sau được Triệu Khuông Dẫn phát triển thành 32 thế trường quyền đặc sắc với tên gọi “Thái Tổ Trường Quyền” vang danh thiên hạ.

“Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm”

Đệ tử Thiếu Lâm xưa nay toàn nam giới, phân ra tục gia đệ tử và xuất gia đệ tử. Đệ tử xuất gia thường trong tự tịnh tâm tu luyện, trong khi đó đệ tử tục gia phân tán khắp nơi, phổ độ chúng sinh, cứu nhân độ thế.

Nhân vật môn phái Thiếu Lâm gồm Thiếu Lâm Tục GiaThiếu Lâm Võ Tông và Thiếu Lâm Thiền Tông. Mỗi nhánh có một đặc trưng riêng, nhưng nhìn chung, đều đạt tới cảnh giới tối cao của võ học.

Thiếu Lâm Tục Gia

Thiếu Lâm Tục Gia đệ tử mạnh trong phòng thủ. Tương truyền các tục gia đệ tử khi nhập môn Thiếu Lâm phải tuyên thệ: học võ chỉ để cứu người, tuyệt đối không đả thương người vô cớ. Vì lí do đó mà kỹ năng của tục gia đệ tử chủ yếu phòng thủ, kỹ năng tấn công không cao, chủ yếu tuân thủ tinh thần: dùng võ cảm hoá người khác, khống chế đối phương là chính.

 • Sử dụng vũ khí: Đao, Côn
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Thiếu Lâm Thiền Tông

Khác với Thiếu Lâm Tục Gia và Thiếu Lâm Võ Tông, các tăng lữ thuộc Thiếu Lâm Thiền Tông chú trọng vào thiền. Sức tấn công và sát thương tuy không mạnh, nhưng nội công dồi dào, đi dần tới cảnh giới cứu nhân độ thế.

 • Sử dụng vũ khí: Trượng.
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Thiếu Lâm Võ Tông

Chiêu thức phức tạp cộng với nội công thâm hậu. Lấy khổ luyện vất vả để nâng cao khả năng của chính mình. Những vết lõm trên nền gạch thô cứng hay dấu tay in hằn sâu vào thân cây cổ thụ một phần minh chứng cho sự luyện tập vất vả đó. Thiếu Lâm Võ Tông kỹ năng tấn công chủ yếu ra đòn liên tiếp, dùng sự vững chắc trong từng đường quyền, cước để hạ đối phương.

 • Sử dụng vũ khí: Bao Tay.
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Vị trí địa lý

Võ Lâm Truyền Kỳ II

NPC môn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Từ (199/198).
 • Phương Trượng Thiếu Lâm phái.
 • Đồng đạo gặp Phương Trượng Huyền Từ để có tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái, nhiệm vụ sư môn, ...
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Minh (192/197).
 • Thông qua NPC này, đồng đạo có thể tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Hỏa Công Đầu
  (177/203).
 • Thông qua NPC này, đồng đạo có thể tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Hương Khách
  (191/211).
 • Thông qua NPC này, đồng đạo có thể tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Khổ (196/194).
 • Sư phụ Thiếu Lâm Võ Tăng.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Bi (208/200).
 • Sư phụ Thiếu Lâm Tục Gia.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Hối (204/202)
 • Sư phụ Thiếu Lâm Thiền Tông.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Tịnh Viên (188/206).
 • Tịnh Viên giúp đồng đạo di chuyển về các thành.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Tổ Văn Đạt (201/193).
 • Bán các vật phẩm, trang bị Hoàng Kim,..
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Tịnh Thông (210/196).
 • NPC Nhiệm vụ
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Diệt Tôn Giả (216/191).
 • NPC Nhiệm vụ
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Vô Danh Tăng
  (09/190).
 • NPC Nhiệm vụ.

 

Thiếu Lâm Thiền Tông

Để trở thành một đệ tử xuất chúng của Thiếu Lâm Thiền Tông, thân mời quý nhân sĩ cần am hiểu các chiêu thức sau:

Sư phụ Huyền Hối
NPCGhi chú
 • Huyền Hối
  (204/202).
 • Để học võ công Thiếu Lâm Thiền Tông, đồng đạo đến gặp sư phụ Huyền Hối.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Thiền Viên Công

 • Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục nội khí.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phục Hổ Khí Công

 • Thiền công cơ bản, dùng khí công kích từ xa.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Tu Tâm pháp

 • Tâm pháp cơ bản, tăng hiệu quả chiêu thiền công cơ bản.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ngũ Chuyển Chỉ

 • Thiền công sơ cấp, có thể thay đổi thuộc tính ngũ hành mục tiêu.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phá Ma Chú

 • Thiền công sơ cấp, phá giải pháp lực quái vật thuộc tính âm.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Kim Cang Bất Hoại

 • Tâm pháp độc môn, tăng nội phòng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lôi Ấn Phá

 • Thiền công trung cấp, hiệu quả cao với mục tiêu thuộc tính thủy.

Cà Sa Phục Ma Thần Thông

 • Thông Thiền công trung cấp, công kích thẳng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vô Tướng Thần Công

 • Thiền công trung cấp, chuyển thuộc tính ngũ hành phòng ngự mục tiêu trong phạm vi nhất định thành vô thuộc tính.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Sư Tử Hống

 • Thiền công cao cấp, công kích gây choáng đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bất Động Minh Vương

 • Thiền công cao cấp, làm cho đối phương đứng yên, gây sát thương đối với quái thuộc tính âm.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đại Lực Kim Cang Chỉ

 • Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, công kích trong phạm vi nhỏ.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tẩy Tủy Kinh

 • Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, chuyển thuộc tính ngũ hành công phòng thành vô thuộc tính, đồng thời làm giảm nội ngoại công kích và phòng ngự.

Thiếu Lâm Tục Gia

Để trở thành một đệ tử xuất chúng của Thiếu Lâm Tục Gia, thân mời quý nhân sĩ cần am hiểu các chiêu thức sau:

Sư phụ: Huyền Bi
NPCGhi chú

 • Huyền Bi
  (208/200).
 • Đồng đạo có thể học võ công Thiếu Lâm Tục Gia từ sư phụ Huyền Bi.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hỗn Thiên Nhất Khí Công

 • Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục ngoại thương.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Đao Pháp

 • Đao pháp cơ bản.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Côn Pháp

 • Côn pháp cơ bản.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Trảm Ma Đao Pháp

 • Phụ trợ đao pháp cơ bản, tăng tốc độ đánh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phong Ma Côn Pháp

 • Phụ trợ côn pháp cơ bản, tăng lực công kích.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Kim Chung Tráo

 • Tâm pháp độc môn, tăng ngoại phòng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nhiên Thuật Đao Pháp

 • Phụ trợ đao pháp trung cấp, hiệu quả cao nhất đối với thuộc tính hệ mộc.

Vô Thường Côn Pháp

 • Phụ trợ côn pháp trung cấp.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Xá Thân Quyết

 • Chiêu thức bí truyền, áp chế đối phương.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đại Thừa Như Lai Tâm Pháp

 • Tâm pháp cao cấp, tăng sinh khí.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đạt Ma Võ Kinh

 • Võ công tối cao khi sử dụng đao côn, một trong 72 tuyệt kỹ.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dịch Cân Kinh

 • Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, tăng công kích, phòng ngự.

Thiếu Lâm Võ Tông

Để trở thành một đệ tử xuất chúng của Thiếu Lâm Võ Tông, thân mời quý nhân sĩ cần am hiểu các chiêu thức sau:

Sư phụ: Huyền Khổ
NPCGhi chú

 • Huyền Khổ
  (196/194)
 • Đồng đạo có thể học võ công Thiếu Lâm Võ Tông từ sư phụ Huyền Khổ.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm La Hán Công

 • Tâm pháp nhập môn, hồi phục nội ngoại khí.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thất Bảo Thần Chiếu Tâm Pháp

 • Tâm pháp cơ bản, có tác dụng tụ khí.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

La Hán Quyền

 • Quyền pháp cơ bản, dùng nội khí phát động, liên tục công kích.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ca Diệp Thoái

 • Cước pháp cơ bản, dùng nội khí phát động, liên tục công kích.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Huệ Nhãn Chú

 • Tâm pháp độc môn, tăng độ chính xác.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vi Đà Quyền

 • Quyền pháp trung cấp, dùng nội khí phát động, trước phải phát động la hán quyền hoặc Ca Diệp thoái.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Văn Thù Xuất Vân Thoái

 • Cước pháp trung cấp, dùng nội khí phát động, cần phát động la hán quyền hoặc Ca Diệp thoái.

La Hán Trận

 • Trận pháp bí truyền do nhiều cao tăng phối hợp, oai lực vô cùng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đại Tu Di Chưởng

 • Quyền pháp cao cấp, dùng nội khí phát động, cần phát động vi đà chưởng và Văn Thù xuất vân thoái.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vô Ảnh Cước

 • Cước pháp cao cấp, dùng nội khí phát động, công kích nhiều lần, cần phát động vi đà chưởng và Văn Thù xuất vân thoái.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Long Trảo Thủ

 • 1 trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, dùng nội khí phát động, oai lực vô cùng.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Như Lai Thần Thưởng

 • 1 trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, dùng nội khí phát động, cần phát động đại tu mi chưởng hoặc vô ảnh cước.

 

Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

Các chiêu thức của các tăng lữ thuộc Thiếu Lâm Thiền Tông chú trọng vào thiền. Sức tấn công và sát thương tuy không mạnh, nhưng nội công dồi dào, đi dần tới cảnh giới cứu nhân độ thế. Mỗi yếu quyết của Thiếu Lâm Thiền Tông có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.
Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phục Hổ quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tu Tâm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngũ Chuyển Chỉ quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phá Ma Chú quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kim Cang Yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II La Lôi quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phục Ma Thấn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vô Tướng quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Sư Tử Hống
Võ Lâm Truyền Kỳ II Minh Chú quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kim Cang Chỉ quyết

Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

Điểm nổi bật của Thiếu Lâm Tục Gia chính là mạnh trong phòng thủ. Vì lí do đó mà kỹ năng của tục gia đệ tử chủ yếu phòng thủ, kỹ năng tấn công không cao. Mọi tuyệt kỹ đều tuân thủ tinh thần: Dùng võ cảm hoá người khác, khống chế đối phương là chính.

Nay Bổn Trang xin giới thiệu những tính năng của Yếu Quyết Thiếu Lâm Tục Gia để Quý đồng đạo có thể ép Yếu quyết thần bí vào Mật tịch phát huy công dụng tốt nhất.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiếu Lâm Đao quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Trảm Ma Đao quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kim Chung Tráo quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vô Thường Côn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đại Như Lai quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiếu Lâm Côn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phong Côn quyết
Nhiên Mộc Đao quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Xả Thân quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đạt Ma Vũ quyết

Yếu quyết Thiếu Lâm Võ Tông

Chiêu thức phức tạp cộng với nội công thâm hậu tạo nên những vết lõm trên nền gạch thô cứng hay dấu tay in hằn sâu vào thân cây cổ thụ một phần minh chứng cho sự luyện tập vất vả của môn phái Thiếu Lâm Võ Tông. Kỹ năng tấn công chủ yếu ra đòn liên tiếp, dùng sự vững chắc trong từng đường quyền, cước để hạ đối phương.

Mỗi yếu quyết của Thiếu Lâm Võ Tông có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thất Bảo Chiếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II La Hán Quyền quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ca Diệp Thối
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huệ Nhãn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vi Đà Quyền
Võ Lâm Truyền Kỳ II Văn Vân quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II La Hán Trận quyết
Đại Tu Di Chưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vô Ảnh quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Long Trảo Thủ quyết

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Được giang hồ tặng cho danh xưng “Võ Lâm đệ nhất môn”, Đường Môn nổi tiếng khắp vùng Ba Thục Tứ Xuyên với tuyệt chiêu sử dụng ám khí, dùng ám khí hùng cứ Thục Trung.

Võ công mà các thành viên trong gia tộc họ Đường thường sử dụng không phải là chưởng, đao hay kiếm pháp. Họ sở hữu sức mạnh của khinh công, giỏi trong việc đặt bẫy, phát minh và sử dụng các loại ám khí, hỏa khí, uy lực kinh người.

Là phái trung lập, đệ tử Đường Môn có cách hành sự quái dị, lấy máu trả máu, lấy mạng đền mạng. Đại nghĩa dân tộc, nghĩa khí giang hồ đối với họ là vô nghĩa.

Các sát thủ Đường Môn luôn là đối thủ đáng sợ trong trận chiến bởi thuật bố trí cơ quan cạm bẫy, phóng ám khí nhanh lẹ và xuất chiêu như thần khiến đối phương không thể tránh né.

 

Đường Môn Châm

Với võ công nhẹ nhàng linh hoạt, có thể tấn công kẻ địch từ xa, tiêu hao sức lực đối phương bằng thuật đặt bẫy tinh diệu, các sát thủ Đường Môn luôn là đối thủ đáng ngại trong mỗi cuộc giao chiến. Võ công Đường Môn chia làm hai loại vũ khí với ứng dụng riêng biệt, tùy vào tình hình chiến trận mà sát thủ Đường Môn sẽ linh hoạt thay đổi sử dụng cơ quan bẫy hoặc ám khí.

Đường Môn được mệnh danh là “Thiên Thủ Như Lai” bởi ám khí phát ra tựa thiên la địa võng, cạm bẫy thì trùng trùng điệp điệp, không thể tránh né.

 • Sử dụng vũ khí: Bẫy, ám khí
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Đường Môn Nhậm Hiệp

Đường Môn Nhậm Hiệp do đích thân Đường Lộng Nguyệt sáng lập - Cô là một sát thủ lừng lẫy giang hồ, vì quá khứ bị phụ bạc nên giờ đây trái tim trở nên sắc lạnh, không màng tình duyên nam nữ, chỉ chuyên tâm nghiên cứu tuyệt kỹ thích sát và các loại võ học bí ẩn khác.

Đường Môn Nhậm Hiệp sử dụng vũ khí song Chủy vô cùng mạnh mẽ và tàn nhẫn. Đệ tử Nhậm Hiệp hầu hết đều thuần thục Bộ Pháp Thập Nhị Tải, thân pháp nhanh nhẹn, võ nghệ cao cường. Là những sát thủ đắc lực nhất của môn phái, khiến giang hồ khiếp đảm.

 • Sử dụng vũ khí: Song Chủy
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Vị trí địa lý

Võ Lâm Truyền Kỳ II

NPC môn phái

Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
  • Đường Môn Lão Lão
   (200/175).
  • Tiếp nhận các đệ tử gia nhập Đường Môn.
  • Giao nhiệm vụ sư môn và liên quan đến tu luyện.
  • Ngoài ra, đây là người đồng đạo cần liên hệ khi muốn xuất sư.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
  • Đường Thiên Tiếu
   (195/172)
  • Sư phụ truyền dạy võ công cho các đệ tử Đường Môn Châm.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Ngạo (205/172)
 • Giới thiệu chi tiết về Đường Môn: xuất xứ nguồn gốc Đường Môn, kết cấu tổ chức, điều kiện, nhiệm vụ và võ công của Đường Môn .
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Độc Sĩ (197/174)
 • NPC giao nhiệm vụ
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Vân (193/174)
 • NPC giao nhiệm vụ
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Thiên Hải
  (206/179).
 • NPC bày bán vật dụng, vũ khí và bộ thần binh bảo giáp dành cho đệ tử Đường Môn.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Xuân (208/174)
 • NPC giao nhiệm vụ
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Kỵ (202/171)
 • NPC giao nhiệm vụ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Uyển Nhi
  (194/ 180)

 • Giúp khách thập phương nhanh chóng rời khỏi Đường Môn.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Thủ khố (202/177)
 • Lưu giữ trang bị, tài sản của đồng đạo.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Đường Lộng Nguyệt (193/174).
 • Sư phụ Đường Môn Nhậm Hiệp.

Đường Môn chuyên dùng về ám khí, cạm bẫy, là môn phái trung lập. Với sở trường đánh tầm xa và thuật đặt bẫy tinh diệu, đệ tử Đường Môn chuyên dùng độc khiến cho nhiều nhân sĩ giang hồ nể sợ.

Ngoài ám khí và cạm bẫy, các thành viên trong gia tộc họ Đường còn nổi tiếng về phi tiêu, phi đao, cung nỏ, xuất chiêu nhanh gọn khiến đối phương bất ngờ.

Chiêu thức Đường Môn Châm

Sư phụ Đường Thiên Tiếu
NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Đường Thiên Tiếu (195/172).
 • Sau khi gia nhập Đường Môn, đồng đạo có thể đến bái kiến Đường Thiên Tiếu để trở thành đệ tử Đường Môn Châm.
 • Từ đó, đồng đạo có thể lĩnh hội được tất cả võ công Đường Môn Châm từ sư phụ.
Hệ thống chiêu thức

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Cấp bậcChiêu thứcGhi chú
Nhập Môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Độc Môn Ám Khí

 • Tâm pháp nhập môn, tăng kỹ năng sử dụng ám khí.
Sơ Cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ám Khí Chế Tác Thuật

 • Ghi lại phương pháp chế tạo ám khí.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tâm Nhãn 

 • Thuật ám khí cơ bản, tăng lực sát thương khi sử dụng ám khí

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Độc Thích Cốt

 • Cạm bẫy sơ cấp, khiến đối phương trong phạm vi nhất định bị trúng độc.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Giải Độc Bí Thuật

 • Tuyệt kỹ sơ cấp, giải độc đơn thể.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Câu Hồn Tĩnh

 • Đường Môn bẫy sơ cấp, trong phạm nhỏ khiến đối phương hỗn loạn.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Cơ Quan Phá Giải Thuật

 • Đường Môn tuyệt kỹ sơ cấp, đạo cụ tháo bẫy hoặc thu hồi bẫy.
Trung Cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Truy Tâm Tiễn

 • Thuật ám khí trung cấp, tấn công liên tục kẻ địch (đơn lẻ).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thu Hào Minh Tra

 • Tâm pháp trung cấp, có thể phát hiện cạm bẫy của kẻ địch.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Xuyên Tâm Thích

 • Cạm bẫy trung cấp, trong phạm vi nhất định khiến đối phương trúng độc.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tôi Độc Bí Thuật

 • Đường Môn tuyệt kỹ trung cấp vũ khí tẩm độc khi đánh kèm độc sát.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đoạt Hồn Phướn

 • Đường Môn bẫy trung cấp, trong phạm vị nhất định khiến đối phương hôn mê.
Cao Cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bạo Vũ Lê Hoa Châm

 • Đường Môn ám khí thuật cao cấp, chớp nhoáng phóng ra nhiều ám khí.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hàm Sa Xạ Ảnh

 • Đường Môn tâm pháp cao cấp, vận khí khiến độc quay ngược lại đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tỏa Mệnh Châm

 • Cạm bẫy cao cấp, khiến kẻ địch trúng độc và giảm tốc độ di chuyển.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Mãn Thiên Hoa Vũ

 • Thuật ám khí tối cao, công kích kẻ địch trên phạm vi rộng và làm chúng trúng độc.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hấp Tinh Trận

 • Đường Môn bẫy trấn phái, trong phạm vi nhất định khiến nội lực đối phương chấn thương nặng.

Chiêu thức Đường Môn Nhậm Hiệp

Sư phụ Đường Lộng Nguyệt
NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Đường Lộng Nguyệt (193/174).
 • Sau khi gia nhập Đường Môn, đồng đạo có thể đến bái kiến Đường Lộng Nguyệt để trở thành đệ tử Đường Môn Nhậm Hiệp.
 • Từ đó, đồng đạo có thể lĩnh hội được tất cả võ công Đường Môn Nhậm Hiệp từ sư phụ.
Hệ thống chiêu thức

Võ Lâm Truyền Kỳ II

CấpChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Mị Ảnh Tâm Pháp

Tâm pháp nhập môn, giúp tích lũy Sát sử dụng trong các chiêu thức đặc biệt

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Sát Ý

Võ công sơ cấp, tăng điểm phòng thủ nội công và chính xác cho bản thân

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Linh Lung Thích

Võ công sơ cấp, gây sát thương cận chiến

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Linh Tê Truy Mệnh

Võ công sơ cấp, ném phi đao gây sát thương từ xa và giảm tốc độ kẻ địch
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hỗn Độn Đấu Phách

Võ công trung cấp, giải trừ trạng thái bất lợi, tăng tốc độ di chuyển

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bích Lạc Nhẫn

Võ công trung cấp, tiêu hao điểm Sát để gây sát thương cận chiến mạnh

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thế Phong Đoạt

Võ công trung cấp, dùng Chủy tấn công đối phương liên tục nhiều thức

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Kinh Hồng Đoạn

Võ công trung cấp, tấn công và có tỷ lệ khiến đối thủ bị gián đoạn xuất chiêu
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Toái Mộng Băng

Võ công cao cấp, tiêu hao điểm Sát để gây sát thương cận chiến cực mạnh

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lưu Tinh Cản Nguyệt

Võ công cao cấp, tiêu hao điểm Sát để phóng nhiều phi đao sát thương lớn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Yên Vũ Mê Li

Võ công cao cấp, tiêu hao điểm Sát, phóng loạn phi đao sát thương nhiều mục tiêu
Trấn Phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiên Ảnh Tuyệt Sát

Võ công trấn phái mạnh mẽ, thân pháp nhanh nhẹn ám sát mọi kẻ địch, sát thương cực lớn

Khi bôn tẩu giang hồ đồng đạo đã từng sử dụng nhiều Yếu quyết thần bí để ép vào Mật tịch, đồng đạo nắm rõ công dụng của từng Yếu quyết chưa?

Tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó. Bổn Trang xin giới thiệu tính năng Yếu quyết của môn phái Đường Môn.

Đường Môn Châm

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Chế Ám yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tâm Nhãn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Độc Thích Cốt quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Giải Độc Bí Thuật
Võ Lâm Truyền Kỳ II Câu Hồn Tĩnh quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phá Quan quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Truy Tâm Tiễn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thu Hào Minh Tra
Võ Lâm Truyền Kỳ II Xuyên Tâm Thích
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thối Độc Thuật
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đoạt Phách Phiên
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bạo Vũ Lê Hoa Châm
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huyễn Cổ
Võ Lâm Truyền Kỳ II Hàm Xa Ảnh
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tỏa Mệnh Châm
Võ Lâm Truyền Kỳ II Mãn Thiên Hoa Vũ

Đường Môn Nhậm Hiệp

Hình ảnhTên Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bích Lạc Nhẫn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kinh Hồng Đoạn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Sát Ý
Võ Lâm Truyền Kỳ II Hỗn Độn Đấu Phách
Võ Lâm Truyền Kỳ II Lưu Tinh Cản Nguyệt
Võ Lâm Truyền Kỳ II Linh Lung Thích
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thế Phong Đoạt
Võ Lâm Truyền Kỳ II Yên Vũ Mê Li
Võ Lâm Truyền Kỳ II Toái Mộng Băng
Võ Lâm Truyền Kỳ II Linh Tê Truy Mệnh

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đã là hiệp khách trong chốn giang hồ, ắt hẳn không ít thì nhiều đồng đạo cũng từng nghe câu: “Bắc tôn Thiếu Lâm, Nam sùng Võ Đang”.

Võ Đang sơn được mệnh danh là: “Trung Quốc đạo giáo danh sơn”, nằm phía Tây Bắc tỉnh Hồ Bắc. Đây cũng là tổng đàn của Võ Đang phái.

Võ Đang nổi tiếng với pho võ công Thái Cực Quyền và nhất là Võ Đang nội gia quyền, tương truyền rằng do Trương Chân Nhân một lần nằm mộng được Chân Võ Đại Đế truyền dạy. “Võ Đang nội gia quyền” chủ trương lấy tĩnh chế động, kẻ sử dụng ứng theo tay mà phát ra.

Đệ tử Võ Đang gồm Võ Đang Đạo Gia và Võ Đang Tục Gia, đều sống cuộc sống thanh đạm, hành hiệp trượng nghĩa ở khắp nơi.

Võ Đang Tục Gia

“Võ Đang miên chưởng” một khi đã xuất thì chiêu thức khi nhanh thì như gió, khi chậm rãi thì vững chắc như núi, hình ý chiêu liên miên bất tận. Kỹ năng chủ yếu nâng cao công kích liên tục vào mục tiêu đồng thời hỗ trợ giúp né tránh và chí mạng của đòn đánh.

 • Sử dụng vũ khí: Bút.
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Võ Đang Đạo Gia

Võ công xoay quanh bộ Kiếm pháp nổi tiếng “Thái Cực Kiếm”, lấy nội lực tinh thâm làm nền, dùng thần khí mà phát chiêu. Kỹ năng đánh nội 6 hệ bao gồm: Ngũ hành và thuộc tính Vô, ngoài ra có thêm kỹ năng hỗ trợ hộ thân và khinh công tuyệt diệu.

 • Sử dụng vũ khí: Kiếm
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Để đồng đạo dễ dàng hình dung đại bản doanh và thuận tiện trong việc bôn tẩu, Bổn Trang xin giới thiệu đến võ lâm nhân sĩ về vị trí địa lý và NPC môn phái Võ Đang.

Vị trí địa lý

Võ Lâm Truyền Kỳ II

NPC môn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Tử Hạc Chân Nhân
  (229/207).
 • Người tiếp nhận các đệ tử gia nhập môn phái Võ Đang, giao nhiệm vụ sư môn và liên quan đến tu luyện.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Trương Ngọ Dương
  (239/207).
 • Trương Ngọ Dương sẽ hướng dẫn những xuất xứ nguồn gốc của Võ đang phái, điều kiện, nhiệm vụ và võ công của Võ Đang.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Du Chấn Sinh
  (226/204).
 • Nếu là đệ tử Võ Đang bạn có thể theo học võ công đạo gia kiếm pháp của đạo trưởng Du Chấn Sinh.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Tạp Nguyên Chân Nhân (231/203)
 • Có thể nhờ Tạp Nguyên chân nhân vẽ Độn ẩn linh phù (nhớ mang theo 1 cây Chiết Xung Bút và 1 túi Chu sa mới được).

Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đại Kiếm Châu
  (237/210).
 • Nếu là đệ tử Võ Đang bạn có thể theo học võ công tục gia Bút pháp của đạo trưởng Đại Kiếm Châu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Yến Như (222/206).
 • Phụ trách cung cấp vũ khí, trang bị môn phái Võ Đang.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Minh Nguyệt
  (218/208).
 • Phụ trách mua vật phẩm: Hiệp Thiếu Kiếm và Thiêu tửu để bái sư.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Mạc Thu Phong
  (218/213).
 • Giúp nhân sĩ võ lâm khi đến môn phái Võ Đang có thể hạ sơn về thành nhanh chóng.

Võ Đang Tục Gia

Trên bước đường hành tẩu giang hồ, các chiêu thức võ công luôn làm nên những danh tiếng lẫy lừng của từng môn phái, sau đây là những chiêu thức cơ bản nhất của Võ Đang Đạo Gia và Võ Đang Tục Gia.

Sư phụ Đại Kiếm Châu
NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Đại Kiếm Châu (237/210).
 • Nếu là đệ tử Võ Đang bạn có thể theo học võ công tục gia Bút pháp của đạo trưởng Đại Kiếm Châu.
 • Ngoài ra khi theo học võ công của nhân vật này bạn có thể nhận thêm mật tịch trấn phái và học nhiều chiêu thức võ công Bút pháp của NPC này.
Hệ thống chiêu thức
Cấp BậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Võ Đang kỳ kinh

 • Tâm pháp nhập môn, nâng cao tự thân chiến ý.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Võ Đang bút pháp

 • Bút pháp cơ bản, tăng kỹ xảo dùng bút.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thái Ất Tiêu Dao công

 • Bút pháp sơ cấp, công kích liên tục từng mục tiêu.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lục Khí Hóa Ngọc công

 • Nội công sơ cấp, giải độc từng đối tượng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thế vân tung

 • Khinh công độc môn, tăng tốc độ di chuyển.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thất tinh quyết

 • Bút pháp trung cấp, tấn công đối phương liên tục

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu dương quyết

 • Bút pháp trung cấp, công kích từ xa.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu âm quyết

 • Bút pháp trung cấp, tấn công từ phía sau.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bắc đẩu thất tinh trận

 • Trận pháp bí truyền, tăng năng lực tấn công và phòng thủ.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tàn ảnh quyết

 • Võ Đang bút pháp thần bí, sát thương đối phương trong chớp mắt.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Càn khôn quyết

 • Võ Đang bút pháp cao cấp, động tác nhanh nhẹn, xuất chiêu liên tục.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thượng thanh vô cực công

 • Võ Đang tuyệt đỉnh Bút pháp, liên tục tấn công đối phương, chiêu chiêu chí mạng như muốn đoạt hồn.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thái cực thần công

 • Tâm pháp trấn phái, tụ linh khí thiên địa hóa thành vô cực chân khí vận chuyển toàn thân, tăng năng lực chiến đấu.

Võ Đang Đạo Gia

Trên bước đường hành tẩu giang hồ, các chiêu thức võ công luôn làm nên những danh tiếng lẫy lừng của từng môn phái, sau đây là những chiêu thức cơ bản nhất của Võ Đang Đạo Gia và Võ Đang Tục Gia.

Sư phụ Du Chấn Sinh
NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Du Chấn Sinh (226/204).
 • Nếu là đệ tử Võ Đang bạn có thể theo học võ công đạo gia kiếm pháp của đạo trưởng Du Chấn Sinh.

 • Ngoài ra khi theo học võ công của nhân vật này bạn có thể nhận thêm mật tịch trấn phái và học nhiều chiêu thức võ công Kiếm pháp của NPC này.

Hệ thống chiêu thức
Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Võ Đang kiếm kinh

 • Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục nội khí.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Võ Đang kiếm pháp

 • Kiếm pháp cơ bản, dùng kiếm khí tấn công đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lưu Quang kiếm pháp

 • Kiếm pháp sơ cấp hệ kim, công kích thẳng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vị Ương kiếm pháp

 • Kiếm pháp sơ cấp hệ mộc, công kích từ xa.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nhu Vân kiếm pháp

 • Kiếm pháp sơ cấp hệ thủy, công kích thẳng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Liệt Diệm kiếm pháp

 • Kiếm pháp sơ cấp hệ thổ, công kích từ xa, phạm vi rộng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bôn Lôi kiếm pháp

 • Tâm pháp độc môn, dùng nội lực bổ khuyết cho sinh lực.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vô Ngã tâm pháp

 • Kiếm pháp trung cấp hệ kim, kiếm khí cực mạnh tấn công kẻ đich trong phạm vi nhất định.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thái Thanh kiếm khí

 • Kiếm pháp trung cấp hệ mộc, làm giảm tốc độ di chuyển đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Triền Mộng kiếm ý

 • Kiếm pháp trung cấp hệ thủy, giảm tốc độ xuất chiêu đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lạc Sương kiếm ý

 • Kiếm pháp trung cấp hệ hỏa, công kích thẳng trong phạm vi nhất định.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Chích Dương kiếm khí

 • Kiếm pháp trung cấp hệ thổ, tạo thành một bức tường khí, người thường không thể qua.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Huyền Vũ kiếm trận

 • Kiếm pháp thần bí, ngự kiếm phi hành, trong chớp mắt bay đến mục tiêu chỉ định.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ngự kiếm quyết

 • Kiếm pháp đặc biệt, oai lực phi phàm.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Chính Lưỡng Nghi kiếm pháp

 • Kiếm pháp cao cấp hệ kim, phát ra 3 đường kiếm oai lực cực lớn.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thái Ất Tam Thanh kiếm

 • Kiếm pháp cao cấp hệ mộc, phát ra thập tam kiếm công kích huyệt Thần Môn đối phương, có thể làm cho vũ khí đối phương vô hiệu.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thần Môn Thập Tam kiếm

 • Kiếm pháp cao cấp hệ thủy, lấy địa khí điều khiển kiếm khí, đối phương khó thoát được.

Địa Ninh Huyền Âm kiếm

 • Kiếm pháp cao cấp hệ hỏa, phát ra vô số thuần dương kiếm khí, người đứng gần khó mà tránh được.

Thiên Thanh Thuần Dương kiếm

 • Kiếm pháp cao cấp hệ hỏa, phát ra vô số thuần dương kiếm khí, người đứng gần khó mà tránh được.

Bát Quái kiếm khí

 • Kiếm pháp cao cấp hệ Thổ, thần bí khó đoán, dùng bát quái trận khóa chặt đối phương.

Chân Vũ Thất Tiệt kiếm

 • Võ Đang kiếm pháp cao cấp, sát thương diện rộng, người thường khó mà chống đỡ.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vô Thượng Thái Cực kiếm

 • Thần kiếm trấn phái, hấp thu tinh hoa của trời đất, uy lực vô song.

Yếu quyết Võ Đang Tục Gia

Với chủ trương lấy tĩnh chế động, kẻ sử dụng ứng theo tay mà phát ra nên những tuyệt kỹ của Võ Đang phái vô cùng bí ẩn. Khi xuất chiêu có thể nhanh như gió, có lúc chậm rãi vững chắc như núi khó lòng chống đỡ. Và kỹ năng của Võ Đang Tục Gia chủ yếu nâng cao công kích liên tục vào mục tiêu đồng thời hỗ trợ giúp né tránh và chí mạng của đòn đánh.

Mỗi yếu quyết của Võ Đang Tục Gia có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bút Phá quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thái Tiêu Công quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Lục Hỏa Công quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thế Vân Tung quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thất Tinh Trận
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiếu Dương quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiếu Âm quyết
Bắc Đẩu Trận quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tàn Ảnh quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Càn Khôn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thượng Thanh Công quyết

Yếu quyết Võ Đang Đạo Gia

Võ công của Võ Đang Đạo Gia được xem là ngoại nhu nội cương, sử dụng thành thạo khí công, để điều hòa nội lực, tự vệ khi chiến đấu. Do vậy Võ Đang Đạo Gia có nội lực uyên thâm, sức khỏe dồi dào và độ nhạy bén tuyệt vời. Mặt khác, công lẫn thủ đều mạnh, nên các chiêu thức của Kiếm Pháp Võ Đang là sự kết tinh của tự nhiên với uy lực thâm hậu.

Mỗi yếu quyết của Võ Đang Đạo Gia có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Võ Đang Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Lưu Quang Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vị Ương Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Nhu Vân Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Liệt Diệm Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bôn Pháp quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vô Ngã Pháp quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thái Thanh Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Triền Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Lạc Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tích Dương Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huyền Kiếm Trận quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngự Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Chính Lưỡng Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thái Ất Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thập Tam Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huyền Âm Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiên Thuần Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bát Quái Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thất Tiệt Kiếm quyết

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Được xem là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, Thiếu Lâm phái oai trấn giang hồ với 18 thế võ công chính yếu, sau được Triệu Khuông Dẫn phát triển thành 32 thế trường quyền đặc sắc với tên gọi “Thái Tổ Trường Quyền” vang danh thiên hạ.

“Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm”

Đệ tử Thiếu Lâm xưa nay toàn nam giới, phân ra tục gia đệ tử và xuất gia đệ tử. Đệ tử xuất gia thường trong tự tịnh tâm tu luyện, trong khi đó đệ tử tục gia phân tán khắp nơi, phổ độ chúng sinh, cứu nhân độ thế.

Nhân vật môn phái Thiếu Lâm gồm Thiếu Lâm Tục GiaThiếu Lâm Võ Tông và Thiếu Lâm Thiền Tông. Mỗi nhánh có một đặc trưng riêng, nhưng nhìn chung, đều đạt tới cảnh giới tối cao của võ học.

Thiếu Lâm Tục Gia

Thiếu Lâm Tục Gia đệ tử mạnh trong phòng thủ. Tương truyền các tục gia đệ tử khi nhập môn Thiếu Lâm phải tuyên thệ: học võ chỉ để cứu người, tuyệt đối không đả thương người vô cớ. Vì lí do đó mà kỹ năng của tục gia đệ tử chủ yếu phòng thủ, kỹ năng tấn công không cao, chủ yếu tuân thủ tinh thần: dùng võ cảm hoá người khác, khống chế đối phương là chính.

 • Sử dụng vũ khí: Đao, Côn
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Thiếu Lâm Thiền Tông

Khác với Thiếu Lâm Tục Gia và Thiếu Lâm Võ Tông, các tăng lữ thuộc Thiếu Lâm Thiền Tông chú trọng vào thiền. Sức tấn công và sát thương tuy không mạnh, nhưng nội công dồi dào, đi dần tới cảnh giới cứu nhân độ thế.

 • Sử dụng vũ khí: Trượng.
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Thiếu Lâm Võ Tông

Chiêu thức phức tạp cộng với nội công thâm hậu. Lấy khổ luyện vất vả để nâng cao khả năng của chính mình. Những vết lõm trên nền gạch thô cứng hay dấu tay in hằn sâu vào thân cây cổ thụ một phần minh chứng cho sự luyện tập vất vả đó. Thiếu Lâm Võ Tông kỹ năng tấn công chủ yếu ra đòn liên tiếp, dùng sự vững chắc trong từng đường quyền, cước để hạ đối phương.

 • Sử dụng vũ khí: Bao Tay.
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Vị trí địa lý

Võ Lâm Truyền Kỳ II

NPC môn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Từ (199/198).
 • Phương Trượng Thiếu Lâm phái.
 • Đồng đạo gặp Phương Trượng Huyền Từ để có tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái, nhiệm vụ sư môn, ...
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Minh (192/197).
 • Thông qua NPC này, đồng đạo có thể tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Hỏa Công Đầu
  (177/203).
 • Thông qua NPC này, đồng đạo có thể tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Hương Khách
  (191/211).
 • Thông qua NPC này, đồng đạo có thể tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Khổ (196/194).
 • Sư phụ Thiếu Lâm Võ Tăng.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Bi (208/200).
 • Sư phụ Thiếu Lâm Tục Gia.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Hối (204/202)
 • Sư phụ Thiếu Lâm Thiền Tông.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Tịnh Viên (188/206).
 • Tịnh Viên giúp đồng đạo di chuyển về các thành.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Tổ Văn Đạt (201/193).
 • Bán các vật phẩm, trang bị Hoàng Kim,..
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Tịnh Thông (210/196).
 • NPC Nhiệm vụ
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Diệt Tôn Giả (216/191).
 • NPC Nhiệm vụ
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Vô Danh Tăng
  (09/190).
 • NPC Nhiệm vụ.

 

Thiếu Lâm Thiền Tông

Để trở thành một đệ tử xuất chúng của Thiếu Lâm Thiền Tông, thân mời quý nhân sĩ cần am hiểu các chiêu thức sau:

Sư phụ Huyền Hối
NPCGhi chú
 • Huyền Hối
  (204/202).
 • Để học võ công Thiếu Lâm Thiền Tông, đồng đạo đến gặp sư phụ Huyền Hối.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Thiền Viên Công

 • Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục nội khí.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phục Hổ Khí Công

 • Thiền công cơ bản, dùng khí công kích từ xa.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Tu Tâm pháp

 • Tâm pháp cơ bản, tăng hiệu quả chiêu thiền công cơ bản.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ngũ Chuyển Chỉ

 • Thiền công sơ cấp, có thể thay đổi thuộc tính ngũ hành mục tiêu.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phá Ma Chú

 • Thiền công sơ cấp, phá giải pháp lực quái vật thuộc tính âm.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Kim Cang Bất Hoại

 • Tâm pháp độc môn, tăng nội phòng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lôi Ấn Phá

 • Thiền công trung cấp, hiệu quả cao với mục tiêu thuộc tính thủy.

Cà Sa Phục Ma Thần Thông

 • Thông Thiền công trung cấp, công kích thẳng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vô Tướng Thần Công

 • Thiền công trung cấp, chuyển thuộc tính ngũ hành phòng ngự mục tiêu trong phạm vi nhất định thành vô thuộc tính.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Sư Tử Hống

 • Thiền công cao cấp, công kích gây choáng đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bất Động Minh Vương

 • Thiền công cao cấp, làm cho đối phương đứng yên, gây sát thương đối với quái thuộc tính âm.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đại Lực Kim Cang Chỉ

 • Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, công kích trong phạm vi nhỏ.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tẩy Tủy Kinh

 • Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, chuyển thuộc tính ngũ hành công phòng thành vô thuộc tính, đồng thời làm giảm nội ngoại công kích và phòng ngự.

Thiếu Lâm Tục Gia

Để trở thành một đệ tử xuất chúng của Thiếu Lâm Tục Gia, thân mời quý nhân sĩ cần am hiểu các chiêu thức sau:

Sư phụ: Huyền Bi
NPCGhi chú

 • Huyền Bi
  (208/200).
 • Đồng đạo có thể học võ công Thiếu Lâm Tục Gia từ sư phụ Huyền Bi.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hỗn Thiên Nhất Khí Công

 • Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục ngoại thương.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Đao Pháp

 • Đao pháp cơ bản.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Côn Pháp

 • Côn pháp cơ bản.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Trảm Ma Đao Pháp

 • Phụ trợ đao pháp cơ bản, tăng tốc độ đánh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phong Ma Côn Pháp

 • Phụ trợ côn pháp cơ bản, tăng lực công kích.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Kim Chung Tráo

 • Tâm pháp độc môn, tăng ngoại phòng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nhiên Thuật Đao Pháp

 • Phụ trợ đao pháp trung cấp, hiệu quả cao nhất đối với thuộc tính hệ mộc.

Vô Thường Côn Pháp

 • Phụ trợ côn pháp trung cấp.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Xá Thân Quyết

 • Chiêu thức bí truyền, áp chế đối phương.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đại Thừa Như Lai Tâm Pháp

 • Tâm pháp cao cấp, tăng sinh khí.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đạt Ma Võ Kinh

 • Võ công tối cao khi sử dụng đao côn, một trong 72 tuyệt kỹ.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dịch Cân Kinh

 • Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, tăng công kích, phòng ngự.

Thiếu Lâm Võ Tông

Để trở thành một đệ tử xuất chúng của Thiếu Lâm Võ Tông, thân mời quý nhân sĩ cần am hiểu các chiêu thức sau:

Sư phụ: Huyền Khổ
NPCGhi chú

 • Huyền Khổ
  (196/194)
 • Đồng đạo có thể học võ công Thiếu Lâm Võ Tông từ sư phụ Huyền Khổ.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm La Hán Công

 • Tâm pháp nhập môn, hồi phục nội ngoại khí.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thất Bảo Thần Chiếu Tâm Pháp

 • Tâm pháp cơ bản, có tác dụng tụ khí.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

La Hán Quyền

 • Quyền pháp cơ bản, dùng nội khí phát động, liên tục công kích.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ca Diệp Thoái

 • Cước pháp cơ bản, dùng nội khí phát động, liên tục công kích.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Huệ Nhãn Chú

 • Tâm pháp độc môn, tăng độ chính xác.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vi Đà Quyền

 • Quyền pháp trung cấp, dùng nội khí phát động, trước phải phát động la hán quyền hoặc Ca Diệp thoái.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Văn Thù Xuất Vân Thoái

 • Cước pháp trung cấp, dùng nội khí phát động, cần phát động la hán quyền hoặc Ca Diệp thoái.

La Hán Trận

 • Trận pháp bí truyền do nhiều cao tăng phối hợp, oai lực vô cùng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đại Tu Di Chưởng

 • Quyền pháp cao cấp, dùng nội khí phát động, cần phát động vi đà chưởng và Văn Thù xuất vân thoái.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vô Ảnh Cước

 • Cước pháp cao cấp, dùng nội khí phát động, công kích nhiều lần, cần phát động vi đà chưởng và Văn Thù xuất vân thoái.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Long Trảo Thủ

 • 1 trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, dùng nội khí phát động, oai lực vô cùng.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Như Lai Thần Thưởng

 • 1 trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, dùng nội khí phát động, cần phát động đại tu mi chưởng hoặc vô ảnh cước.

 

Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

Các chiêu thức của các tăng lữ thuộc Thiếu Lâm Thiền Tông chú trọng vào thiền. Sức tấn công và sát thương tuy không mạnh, nhưng nội công dồi dào, đi dần tới cảnh giới cứu nhân độ thế. Mỗi yếu quyết của Thiếu Lâm Thiền Tông có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.
Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phục Hổ quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tu Tâm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngũ Chuyển Chỉ quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phá Ma Chú quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kim Cang Yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II La Lôi quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phục Ma Thấn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vô Tướng quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Sư Tử Hống
Võ Lâm Truyền Kỳ II Minh Chú quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kim Cang Chỉ quyết

Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

Điểm nổi bật của Thiếu Lâm Tục Gia chính là mạnh trong phòng thủ. Vì lí do đó mà kỹ năng của tục gia đệ tử chủ yếu phòng thủ, kỹ năng tấn công không cao. Mọi tuyệt kỹ đều tuân thủ tinh thần: Dùng võ cảm hoá người khác, khống chế đối phương là chính.

Nay Bổn Trang xin giới thiệu những tính năng của Yếu Quyết Thiếu Lâm Tục Gia để Quý đồng đạo có thể ép Yếu quyết thần bí vào Mật tịch phát huy công dụng tốt nhất.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiếu Lâm Đao quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Trảm Ma Đao quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kim Chung Tráo quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vô Thường Côn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đại Như Lai quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiếu Lâm Côn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phong Côn quyết
Nhiên Mộc Đao quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Xả Thân quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đạt Ma Vũ quyết

Yếu quyết Thiếu Lâm Võ Tông

Chiêu thức phức tạp cộng với nội công thâm hậu tạo nên những vết lõm trên nền gạch thô cứng hay dấu tay in hằn sâu vào thân cây cổ thụ một phần minh chứng cho sự luyện tập vất vả của môn phái Thiếu Lâm Võ Tông. Kỹ năng tấn công chủ yếu ra đòn liên tiếp, dùng sự vững chắc trong từng đường quyền, cước để hạ đối phương.

Mỗi yếu quyết của Thiếu Lâm Võ Tông có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thất Bảo Chiếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II La Hán Quyền quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ca Diệp Thối
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huệ Nhãn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vi Đà Quyền
Võ Lâm Truyền Kỳ II Văn Vân quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II La Hán Trận quyết
Đại Tu Di Chưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vô Ảnh quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Long Trảo Thủ quyết

Yếu quyết Dương Môn Thương Kỵ

Dương Môn, môn phái mạnh về các chiêu thức kỳ ảo từ hai thứ vũ khí đặc sắc thương - cung, vang danh thiên hạ và lưu truyền mãi trong lịch sử kháng ngoại xâm của dân tộc Trung Hoa nhờ tấm lòng tận trung báo quốc. Và với võ công ảo diệu khả nhu khả cương, xuất chiêu nhanh như chớp, Dương Môn Thương Kỵ cùng tuấn mã oai phong lẫm liệt trong những cuộc đấu lớn.

Mỗi yếu quyết của Dương Môn Thương Kỵ có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thương Pháp quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phá Phong Thương quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngự Mã quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bôn Lang Thương quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Chiến Định quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Xảo Chiến quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiên Hoành Thương quyết
Anh Hùng quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đảo Hải Thương quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngự Mã quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bích Thương quyết

Yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ

Dương Môn Cung Kỵ thiện dụng cung nỏ, công kích trên phạm vi rộng. Cung pháp Dương Gia kết hợp với binh pháp biến ảo khôn lường, khi bắn thẳng vào bộ binh, khi triệt kỵ binh bằng cách bắn vào chân ngựa, làm rối loạn đội hình địch.

Với thân pháp linh hoạt, có thể xuất chiêu ở những tư thế bất ngờ, ưu thế ngồi ngựa và chiến đấu tầm rộng giúp các cung thủ Dương Môn trở thành chiến binh cơ động nhất trong mỗi trận chiến.

Mỗi yếu quyết của Dương Môn Cung Kỵ có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Cung Pháp quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Liên Xạ Thuật quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Trận Liệu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Hồi Long Tiễn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Triền Vân Tiễn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kỳ Môn Độn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Khí Tiễn quyết
Toái Tiễn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huyễn Thần quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Túc Mệnh quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Lưu Tuyệt Tiễn quyết

Dương Môn Thương Kỵ

Với võ công ảo diệu khả nhu khả cương, xuất chiêu nhanh như chớp, Dương MônThương Kỵ cùng tuấn mã oai phong lẫm liệt trong những cuộc đấu lớn.

Sư phụ Dương Tôn Bảo
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Dương Tôn Bảo
  (194/192).
 • Sau khi gia nhập Dương Môn, đồng đạo có thể đến bái kiến Dương Tôn Bảo để trở thành đệ tử Dương MônThương Kỵ.
 • Từ đó, đồng đạo có thể lĩnh hội được tất cả võ công Dương MônThương Kỵ từ sư phụ.
Hệ thống chiêu thức

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thương Gia Thương Tâm Pháp

 • Tâm pháp nhập môn, tăng phòng ngự.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Thương Pháp Tổng Quyết

 • Thương pháp cơ bản, tăng lực công kích.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Phá Phong Thương

 • Thương pháp sơ cấp, công kích liên tục.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Ngự Mã Thuật

 • Mã thuật sơ cấp, tăng phòng Ngự trên ngựa.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Bôn Lang Thương

 • Thương pháp sơ cấp, công kích xuyên thẳng.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Chiến Định Quyết

 • Tâm pháp trung cấp, tác dụng phòng ngự.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Xảo Quyết Chiến

 • Mã thuật trung cấp, né tránh đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Thiên Hoành Thương

 • Thương pháp trung cấp, liên tục ra đòn, có tác dụng đánh lui đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Anh Hùng Khí

 • Tâm pháp trung cấp, giảm hiệu quả bất lợi cho đồng đội.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Đảo Hải Thương

 • Thương pháp cao cấp, công kích phạm vi rộng, có thể phá đội hình đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Ngự Mã Thuật

 • Mã thuật cao cấp, sát Thương đối phương xung quanh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bích Nguyệt Phi Tinh Thương

 • Thương pháp cao cấp, công kích phạm vi rộng.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Liên Hoàn Toàn Long Thương

 • Thương pháp trấn phái, công kích rất mạnh.

Dương Môn Cung Kỵ

Nếu Dương MônThương Kỵ cùng tuấn mã oai phong lẫm liệt trong những cuộc đấu lớn thì Dương Môn Cung Kỵ lại có những nét phóng khoáng, thư thái mà rất oai hùng trên chiến trường.

Sư phụ Mộc Quế Anh
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Mộc Quế Anh
  (184/198).
 • Sau khi gia nhập Dương Môn, đồng đạo có thể đến bái kiến Mộc Quế Anh để trở thành đệ tử Dương Môn Cung Kỵ.
 • Từ đó, đồng đạo có thể lĩnh hội được tất cả võ công Dương Môn Cung Kỵ từ sư phụ.
Hệ thống chiêu thức
Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Cung Tâm Pháp

 • Tâm pháp cơ bản, tăng công kích.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Cung Pháp Tổng Quyết

 • Cung pháp cơ bản, tăng sát thương và độ chính xác.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Liên Xạ Thuật

 • Cung pháp sơ cấp, xạ tiễn liên tục, công kích từ xa.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Trận Liệu Thuật

 • Kỹ năng sơ cấp.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Hồi Long Tiễn

 • Cung pháp sơ cấp, quay đầu xạ tiễn, không thể sát thương gần.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Triền Vân Tiễn

 • Cung pháp trung cấp, trúng mục tiêu sẽ làm giảm tốc độ di chuyển.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Kỳ Môn Độn

 • Kỹ năng trung cấp, tạo một vòng bảo vệ ngăn chặn công kích từ mọi phía.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Chính Khí Tiễn

 • Cung pháp trung cấp, chuyên đối phó tà thuật của đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Toái Kim Tiễn

 • Cung pháp trung cấp, toàn lực xạ tiễn.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Ảo Thần Quyết

 • Tâm pháp cao cấp, tăng thêm hiệu quả.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Tục Mệnh Quyết

 • Tâm pháp cao cấp, né tránh sát thương chí mạng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn

 • Cung pháp cao cấp, bắn ra vô số cung tên.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bá Vương Tật Phong Tiễn

 • Cung pháp trấn phái, công kích cực mạnh.

Để đồng đạo dễ dàng hình dung đại bản doanh và thuận tiện trong việc bôn tẩu, Bổn Trang xin giới thiệu đến võ lâm nhân sĩ về vị trí địa lý và NPC môn phái Dương Môn.

Vị trí địa lý

Võ Lâm Truyền Kỳ II

NPC môn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Xa Thái Quân
  (191/195)
 • Chưởng môn Dương Môn phái.
 •  Đồng đạo có thể đến bái kiến Xa Thái Quân để gia nhập môn phái, nhận nhiệm vụ sư môn.
<empty>Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Dương Tôn Bảo
  (194/192).
 • Sư phụ Dương Môn Thương Kỵ. Đồng đạo có thể học võ công Dương Môn Thương Kỵ tại đây.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Mộc Quế Anh
  (184/198).
 • Sư phụ Dương Môn Cung Kỵ. Đồng đạo có thể học võ công Dương Môn Cung Kỵ tại đây.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Dương Bài Phong
  (181/194).
 • Cung cấp các vật phẩm thiết yếu. Đồng đạo có thể mua ngựa, trang phục và vũ khí sư môn tại đây.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Dương Diên Chiêu
  (192/183).
 • NPC nhiệm vụ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Dương Hồng
  (204/204)
 • NPC di chuyển. Đối thoại với Dương Hồng để rời khỏi địa đồ Dương Gia.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Môn , môn phái mạnh về các chiêu thức kỳ ảo từ hai thứ vũ khí đặc sắc thương - cung, vang danh thiên hạ và lưu truyền mãi trong lịch sử kháng ngoại xâm của dân tộc Trung Hoa nhờ tấm lòng tận trung báo quốc.

Là một gia tộc anh hùng, Dương Gia khẳng định uy thế của mình bắt đầu từ Đại Đao Lệnh Công Dương Vô Địch Dương Nghiệp và con cháu ba đời gồm Bát Tỉ, Cửu Muội, Mộc Quế Anh, Dương Bài Phong… Người của Dương Gia chí khí ngút trời, trung can anh dũng, hết lòng vì đại nghĩa.

Với bộ Thương Pháp và Cung Pháp biến hóa khôn lường, Dương Môn Thương Kỵ và Dương Môn Cung Kỵ danh bất hư truyền, đã cùng với đội quân Dương Gia làm nên những truyền thuyết hào hùng, bất tử trong lịch sử Trung Hoa. Dương Môn được chia thành Dương Môn Cung Kỵ và Dương Môn Thương Kỵ.

Dương Môn Thương Kỵ

Trường thương được xem là bá vương của các loại binh khí vì tính cương ngạnh nhưng biến chuyển khôn lường. Thứ vũ khí các tướng sĩ xông pha trận mạc thường sử dụng ẩn chứa uy lực kinh người, giúp đệ tử Dương Môn Thương Kỵ xuất chiêu thần tốc.

Với võ công ảo diệu khả nhu khả cương, xuất chiêu nhanh như chớp, Dương Môn Thương Kỵ cùng tuấn mã oai phong lẫm liệt trong những cuộc đấu lớn.

 • Sử dụng vũ khí: Thương.
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Dương Môn Cung Kỵ

Dương Môn Cung Kỵ thiện dụng cung nỏ, công kích trên phạm vi rộng. Cung pháp Dương Gia kết hợp với binh pháp biến ảo khôn lường, khi bắn thẳng vào bộ binh, khi triệt kỵ binh bằng cách bắn vào chân ngựa, làm rối loạn đội hình địch.

Với thân pháp linh hoạt, có thể xuất chiêu ở những tư thế bất ngờ, ưu thế ngồi ngựa và chiến đấu tầm rộng giúp các cung thủ Dương Môn trở thành chiến binh cơ động nhất trong mỗi trận chiến.

 • Sử dụng vũ khí: Cung.
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết