Võ Lâm Truyền Kỳ II

Minh Giáo nguồn gốc là Ba Tư Ma Ni Giáo, được du nhập vào thời trung thổ Đại Đường rồi từ từ phát triển lên, đến đời Tống thì đặt tên là Minh Giáo. Minh Giáo Giáo Hoàng Thượng Quang Minh và Thánh Hỏa, cho rằng trong thế giới thì quang minh và hắc ám tương hỗ đối lập, quang minh cuối cùng sẽ thắng hắc ám. Đến nay, giáo nghĩa minh giáo đã được giản hóa và quy về 8 chữ:  Thanh Tịnh, Quang Minh, Đại Lực, Trí Tuệ.

Giáo chúng Minh Giáo đến từ ngũ hồ tứ hải, các tầng lớp xã hội từ nông dân, tú tài, lục lâm, hảo hán hay giang dương đại đạo, tăng lữ, đạo sĩ đều có thể gia nhập. Nhưng trước giờ Minh Giáo hành tung lén lút, bị đố kị bởi triều đình và các môn phái khác, bị xem là Ma Giáo, áp chế bởi triều đình và võ lâm nên đã thiết lập Quang Minh Đỉnh ở núi Côn Lôn, làm tổng đàn Minh Giáo, tránh bị triều đình một lần bắt hết. Minh Giáo Giáo Chúng chia làm 3 hệ Thánh Chiến, Huyết Nhân, Trận Binh với sở trường, sở đoản riêng biệt.

Minh Giáo Thánh Chiến

Thánh Chiến, thể hiện ra tinh nghĩa của hai chữ Quang Minh, vô úy vô cụ, dùng lực bản thân để nghênh địch, đao xuất là tâm không lo, chiến lực do tâm mà định, tâm càng nộ lực càng mạnh, chỉ cần nộ ý vẫn còn, độ mạnh sẽ không giới hạn. Trong chiến đấu, có thể dùng nộ ý để bỏ mặc đau thương, báo phát lực bản thân, bất luận là đơn đả độc đất hay là quần địch, nộ khí vô úy vô cụ. Có thể học võ công trấn phái Càn Khôn Đại Na Di.

  • Sử dụng vũ khí: Trường Đao
  • Hệ thống kỹ năng: Xem phần chiêu thức.

Kiếm Thế

Minh Giáo Huyết Nhân

Huyết Nhân, thể hiện ra tinh nghĩa của hai chữ Thanh Tịnh, thanh tịnh như minh nguyệt vô ngân, tâm trung vô vật. Với đối thủ chiến đấu, sử dụng thủ pháp độc môn lưu lại ấn kí, lúc đầu không để lại dấu vết, nhưng chỉ cần sử dụng thủ pháp độc môn phá ấn, khi địch vận lực sẽ lập tức trọng thương. Thân pháp mạch này tuyệt luân, được xưng là làm việc đệ nhất thân pháp, triển chuyển đằng na, thiên hạ vô song, là lưu phái kỳ lạ nhất của bổn môn, có thể học võ công trấn phái Hàn Băng Miên Chưởng.

  • Sử dụng vũ khí: Trảo.
  • Hệ thống kỹ năng: Xem phần chiêu thức.

Kiếm Thế

Minh Giáo Trận Binh

Trận Binh (hay Trận Pháp), thể hiện ra tinh nghĩa của hai chữ Trí Tuệ, Đại Trí Đại Tuệ Giả. Mạch này xuất từ ngũ hành kỳ, sử dụng thủ pháp bố trận độc môn, trong trận pháp, địch nhân rơi vào sẽ bị không chế, bất luận là hành động hoặc sử dụng võ công đều bị tâm ma làm loạn, tự gây thọ thương, đội ngũ trong trận này, sẽ như được trợ lực, cường hóa bản thân, ưu thế trị liệu, có thể học võ công trấn phái Quang Minh Ngũ Hành Trận.

  • Sử dụng vũ khí: Bút.
  • Hệ thống kỹ năng: Xem phần chiêu thức.

Kiếm Thế

 

Vị trí địa lý

Võ Lâm Truyền Kỳ II

NPC môn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ 2
  • Phương Lạp (181/188).
  • Giáo chủ Minh Giáo.
  • Nhận nhiệm vụ gia nhập Minh Giáo, nhiệm vụ sư môn.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
  • Lợi Thiên Nhuận (174/191).
  • Sư phụ hệ phái Thánh Chiến.
  • Dạy võ công hệ phái Thánh Chiến.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
  • Tư Hành Phương (181/195).
  • Sư phụ hệ phái Huyết Nhân.
  • Dạy võ công hệ phái Huyết Nhân.
  • Vương Dần (195/189).
  • Sư phụ hệ phái Trận Binh.
  • Dạy võ công hệ phái Trận Binh.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
  • Phương Thất Phật (185/190).
  • Cửa hàng sư môn Minh Giáo.
  • Bán các yếu quyết môn phái Minh Giáo.

Minh Giáo Thánh Chiến

Sư phụ Lợi Thiên Nhuận
NPCGhi chú
  • Lợi Thiên Nhuận (174/191).
  • NPC truyền thụ võ công hệ Thánh Chiến.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thánh Hỏa Kim Lư Công

  • Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục sinh lực, tăng giới hạn sinh lực và trị số nộ khí.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thánh Hỏa Đao Pháp

  • Võ công bị động.
  • Đao pháp sơ cấp giúp tăng điểm nộ khí khi đánh thường.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Liệt Dượng Trảm

  • Đao pháp sơ cấp, tấn công liên tục 2 lần. Gây sát thương mạnh lên đối thủ.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Sí Diệm Kích

  • Võ công bị động.
  • Tăng chính xác và lực công.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Kim Lô Hộ Thể

  • Tăng điểm phòng thủ ngoại công. Khi bị tấn công có thể được tăng điểm nộ khí.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiên Kiếp Phần

  • Đao pháp trung cấp, dùng mũi đao nóng đả thương kẻ thù và kèm theo sát thương kéo dài.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ngưng Hỏa Bích

  • Võ công trung cấp, dùng đao chống đỡ, tăng tỷ lệ phòng ngự

Bá Hoàng Đoạn

  • Đao pháp trung cấp, dùng dung nham tấn công xuyên thấu kẻ địch trên đường thẳng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Chích Phong Tuyền

  • Đao pháp trung cấp, vung đao tấn công kẻ thù.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Cuồng Diễm Bôn

  • Võ công trung cấp, thần tốc di chuyển đến vị trí kẻ thù.
  • Gây sát thương và có tỷ lệ ngắt chiêu đối thủ.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Khí Hóa Du Long

  • Võ công bị động.
  • Tâm pháp hỗ trợ giúp giảm thọ thương và kháng choáng.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bạo Sát Kình

  • Cuồng đao với sát thương lớn khiến cả bản thân và kẻ địch giảm mạnh phòng ngự.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Viêm Bạo

  • Hoán đổi lực tấn công ngoại công thành hệ nội công.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Càn Khôn Đại Na Di

  • Tuyệt kỹ Minh Giáo, dùng Thuần Dương Đao Pháp nghịch chuyển càn khôn, gây sát thương cực lớn cho kẻ địch.

Minh Giáo Huyết Nhân

Sư phụ Tư Hành Phương
NPCGhi chú
  • Tư Hành Phương (181/195).
  • NPC truyền thụ võ công hệ Huyết Nhân.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hàn Băng Tâm Pháp

  • Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục sinh lực, nội lực.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đoạn Cốt Trảo

  • Công kích sơ cấp khiến kẻ địch rơi vào trạng thái mất máu.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hủ Thương Ấn

  • Ấn pháp sơ cấp, khiến kẻ địch đang trong trạng thái mất máu phải chịu thêm sát thương kéo dài, ăn mòn thân xác.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Băng Huyết Ấn

  • Ấn pháp sơ cấp, gây sát thương cắt đứt huyết mạch của kẻ thù.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thanh Dực Bộ Pháp

  • Khinh công độc môn của Minh Giáo giúp bản thân có thể nhảy xa đến trăm thước.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hàn Huyết Ấn

  • Ấn pháp trung cấp, khiến kẻ thù tê liệt, không thể thi triển kỹ năng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hấp Huyết Ấn

  • Ấn pháp trung cấp, hút máu kẻ địch và hồi phục sinh lực cho bản thân mình.

Thích Cốt Ấn

  • Ấn pháp tấn công vào xương tủy khiến kẻ địch giảm mạnh sức tấn công.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Truy Hồn Ấn

  • Ấn pháp truy sát khiến kẻ thù càng di chuyển càng mất máu, cực kỳ nguy hiểm.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hàn Băng Huyết Chưởng

  • Võ công cao cấp có thể giúp chuyển hóa sát thương thành sinh lực.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thí Cảnh Trảo

  • Vừa di chuyển thần tốc vừa gây sát thương cho kẻ thù.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hóa Huyết Ấn

  • Ấn pháp giúp bản thân khi chịu sát thương sẽ có thể kháng được hiệu ứng giảm tốc.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vẫn Thương Ấn

  • Ấn pháp cao cấp dùng máu tấn công kẻ thù gây sát thương lớn và làm chậm.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hàn Băng Miên Chưởng

  • Trấn phái Huyết Nhân, dùng sức mạnh hàn băng đả thương kẻ thù và hút sinh lực về cho bản thân.

Minh Giáo Trận Binh

Sư phụ Lợi Thiên Nhuận
NPCGhi chú
  • Vương Dần (195/189).
  • NPC truyền thụ võ công hệ Trận Binh.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Quang Minh Tiêu Dao Công

  • Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục sinh lực, nội lực.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Quang Minh Bút Pháp

  • Hỗ trợ tấn công chính diện giúp tăng lực công kích, chính xác và khả năng xuyên thấu của đòn tấn công thường.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Kim Tỏa Trận

  • Trận pháp hệ Kim sơ cấp khiến kẻ thù giảm điểm phòng ngự.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Yến Kỳ Lệnh

  • Võ công sơ cấp giúp phá bỏ trận kỳ, tạo ra hiệu quả phụ vô cùng kỳ diệu và tùy thuộc vào loại trận kỳ bị phá bỏ.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Huyền Thủy Trận

  • Trận pháp hệ Thủy sơ cấp gây sát thương và giảm tỷ lệ phòng ngự của kẻ thù.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bàn Mộc Trận

  • Trận pháp trung cấp hệ Mộc gây sát thương và giảm sức tấn công của kẻ thù trong trận.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phong Binh Lệnh

  • Võ công trung cấp, dùng bút phong điểm huyệt tạo sát thương và khóa chiêu kẻ địch.

Ngũ Linh Tán Nguyên

  • Tạo cầu quang với sát thương lớn và phát tán ra xung quanh, xóa hiệu ứng hỗ trợ của kẻ thù.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nghiệp Hỏa Trận

  • Hỏa trận trung cấp gây sát thương lớn kéo dài.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tấn Ảnh Lệnh

  • Kỹ năng ẩn thân giúp Minh Giáo Trận Binh có thể thoát được sự truy kích của đối phương.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ngũ Linh Quy Nguyên

  • Võ công cao cấp giúp đồng đội tăng toàn bộ điểm thuộc tính.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thổ Lao Trận

  • Thổ trận cao cấp, giảm mạnh tốc độ di chuyển và phòng ngự của kẻ thù trong trận.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Càn Khôn Nghịch Chuyển

  • Võ công cực dị, bất ngờ hoán đổi vị trí bản thân và mục tiêu.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Quang Minh Ngũ Hành Trận

  • Trấn phái tạo sát thương khủng khiếp và tăng né tránh của toàn bộ đồng đội trong trân.

Yếu quyết Minh Giáo Thánh Chiến

Mỗi yếu quyết của Minh Giáo có những công năng riêng và hiệu quả phụ thuộc vào trị số phần trăm các dòng hỗ trợ trên Mật Tịch.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bạo Sát Kình
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thánh Hỏa Đao Pháp
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kim Lô Hộ Thể
Võ Lâm Truyền Kỳ II Liệt Dượng Trảm
Võ Lâm Truyền Kỳ II Sí Viêm Kích
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiên Kiếp Phần
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngưng Hỏa Bích
Võ Lâm Truyền Kỳ II Cuồng Diệm Bôn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Chích Phong Toàn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bá Hoàng Đoạn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Khí Hóa Du Long
Võ Lâm Truyền Kỳ II Dương Viêm Bạo

Yếu quyết Minh Giáo Huyết Nhân

Mỗi yếu quyết của Minh Giáo có những công năng riêng và hiệu quả phụ thuộc vào trị số phần trăm các dòng hỗ trợ trên Mật Tịch.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đoạn Cốt Trảo
Võ Lâm Truyền Kỳ II Hủ Thương Ấn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thanh Dực Bộ Pháp
Võ Lâm Truyền Kỳ II Hàn Băng Huyết Chưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ II Hóa Huyết Ấn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Băng Huyết Ấn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thí Cảnh Trảo
Võ Lâm Truyền Kỳ II Truy Hồn Ấn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Hấp Huyết Ấn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Hàn Huyết Ấn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thích Cốt Ấn
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vẫn Thương Ấn

Yếu quyết Minh Giáo Trận Binh

Mỗi yếu quyết của Minh Giáo có những công năng riêng và hiệu quả phụ thuộc vào trị số phần trăm các dòng hỗ trợ trên Mật Tịch.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Quang Minh Bút Pháp
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kim Tỏa Trận
Võ Lâm Truyền Kỳ II Yến Kỳ Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huyền Thủy Trận
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phong Binh Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bàn Mộc Trận
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngũ Linh Quy Nguyên
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngũ Linh Tán Nguyên
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tấn Ảnh Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ II Càn Khôn Nghịch Chuyển
Võ Lâm Truyền Kỳ II Nghiệp Hỏa Trận
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thổ Lao Trận