Code Livestream


Mở lại code Livestream (50 SabayCoin/1 code)
Lưu ý: Đây là code livestream. KHÔNG PHẢI CODE XEM LIVESTREAM 
Quy tắc:
Giới hạn nhận code các nền tảng:
  • Live group FB ( giới hạn 3 code 1 tuần trong đó có ít nhất 1 ngày live vào cuối tuần)
  • Live các nền tảng youtube, tiktok ( 1 code 1 ngày)
  • Hiện tại: TLQ đang trong quá trình được chỉnh sửa để đi 1vs1 dễ dàng hơn, nên đối với hệ phái TLQ cũng sẽ được 1 code 1 ngày tại Facebook. hết thời gian thử nghiệm sẽ về như cũ
Khi livestream
  • Phải có logo Võ lâm 2 sabay trên màn hình trong toàn bộ thời gian livestream( ib fanfage để lấy logo)
  • Thời gian live tối thiểu từ 1 tiếng trở đi
  • Live các hoạt động game như 1vs1,3vs3,ctc, boss lan hoa anh tử , boss thề nguyền , tnc khung giờ x2 thưởng, vận tiêu mới được nhận code
  • Các hoạt động như treo acc,luyện mt, trồng cây,non pk, live xen game khác sẽ không được nhận code.
  • Riêng live tiktok,youtube phải đăng ký id live với admin trước để admin kiểm tra khi live. Trước khi live, chia sẻ link cho admin trước.
  • Quyết định từ Võ lâm 2 Sabay là quyết định cuối cùng