Nội quy chơi game


Nội quy & biện pháp xử lý
# Hành vi vi phạm Biện pháp xử lý
1 Hành động thả xác thi gây lag, xã rác vật phẩm item trắng số lượng nhiều, chặn đường, ảnh hưởng quá trình tham gia game của người chơi khác.

Vi phạm lần 1: Khóa tài khoản 3 ngày.

Vi phạm lần 2: Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Nếu có người quay clip tố cáo, gửi báo cáo được xử lý thành công

Toàn bộ tài khoản theo IP của người vi phạm sẽ được trao cho người báo cáo.

2 Nhân vật cố tình vào góc lag ở các chiến trường nhằm trục lợi hoặc ảnh hưởng đến người chơi khác.
3 Chặn cổng thành, chặn điểm chuyển tiếp, chặn lối đi chiến trường có chủ đích.
4 Sử dụng Auto (phần mềm bên thứ 3) để can thiệp spam điểm chiến trường tại máy chủ, người phát hiện boots điểm không báo được xem là đồng phạm.
5 Các hành vi lợi dụng lỗi kỹ thuật tương tự khác để trục lợi, gây ảnh hưởng đến sản phẩm và các nhân vật khác.
6

Khi tham gia các hoạt động PVP dùng clone để xdame, theo sau dùng skill chung một thời điểm, NMĐ đàn 1 chỗ hơn 3 phút, không thao tác di chuyển.

7

Giao dịch vật phẩm khoá bằng cách tách vật phẩm ( Yên tâm khi khoá acc có show dẫn chứng đẩy đủ ).

8

Nghiêm cấm BUG bất tử, bày bán, hoặc người khác đồ sát ngoài thành không giết được sẽ coi như là BUG.

9

Nghiêm cấm BUG mời auto tỷ võ, xong kéo người chơi ra thành bào đồ phá đồ.

10

Nghiêm cấm toàn bộ account đứng 1 vị trí, sau đó trồng cây hàng loạt. > 20 account sẽ bị xử lý

11

Sử dụng thổ địa phù ở tất cả các map bằng auto.