VIP KIM CƯƠNG (VIP CARD)


Thông tin vật phẩm: VIP Kim Cương
Giá Bán: 100 Sabay Coin chưa rút. (tức nạp 50k nhưng không rút từ túi tân thủ là mua được thẻ này)
Cách thức nhận. Click vào mục Donate ở túi Tân Thủ.
Chọn "Sử dụng 100 SABAY COIN CHƯA RÚT để mua thẻ VIP Tân Thủ
LƯU Ý: Bắt buộc phải COIN CHƯA RÚT mới có thể mua thẻ VIP. Coin khóa từ các hoạt động không thể mua thẻ này.
Phần Thưởng
0. Thưởng đặc biệt
- Cấp 99 (ai lên rồi thì thôi)
- Huy hiệu VIP tại tên nhân vật (sẽ update sau)
1. Thưởng lần đầu
- 300 Lag 9x + Máu Thỏ các loại
- Gấu Trúc (1 tháng)
- Phát sáng VIP
2. Thưởng hàng tuần
- 100 lượt đào rương (Áo hay quần hay vũ khí tùy chọn. Miễn sao xài hết 100 lần đào rương)
Lưu ý: Lượt đào rương sẽ reset vào mỗi thứ 2 hàng tuần và KHÔNG CỘNG DỒN. Cần phải sử dụng hết số lượt đào miễn phí trước 0h Thứ 2 tránh sự lãng phí
3. Đặc quyền VIP
- Mua hàm tướng quân, lệnh bài bang hội (HSD 1 tuần) với giá 50 SBC/1 mỗi 1 món
- Thẻ VIP không thể giao dịch. Hạn sử dụng 1 tháng
------------☆☆☆☆☆☆----------------
From tmr. We will sell VIP CARD for anybody who donate 3$
Click Donate from GM tool. Then use 100 SabayCoin (not draw yet) to buy.
Note: Coin must be still in Gm tool. Coin Lock cant buy this item
0. Special reward:
- Level 99
- Vip icon beside character's name (will update later)
1. Beginner reward
- 300 Numb 9x + Super HP, MP
- Panda (one month)
- Vip light cinnabar
2. Weekly reward
- 100 times of opening XiangYang Chest free (Weapon or Cloth)
Note: you must use up Free Turn in ONE WEEK.
It will restart right after 0h am Monday.
remember it!
3. VIP SHOP

- Guild token and General Rank (1 week) cost 50 Sabay Coin each